Bulletin 26.2.2023 – 1. pôstna nedeľa

Bude ma vzývať a vyslyším ho. Ž 91,15

EKUMENICKÝ MODLITEBNÝ VEČER
Nemilujme slovom, ale skutkom
Meditácie na biblické texty: Rabín Mikhailo Kapustin, Daniel Heller, farár ČCE
Modlitby: Vlastimil Dufka, Kyle E. Svennungsen, Martin Kováč, Michaela Kušnieriková
Hudobné stvárnenie: Stanislav Šurin – organ, Liselotte Rokyta – panova flauta, Jana Pastorková – soprán
Organové meditácie: Ján V. Michalko
Prvá pôstna nedeľa 26. februára 2023, 18:00
Veľký kostol, Panenská ulica, Bratislava

Pozvanie na občerstvenie
Ďakujeme Zuzane Dugovičovej, Eve Gálikovej a Michalovi Pavlíkovi za napečenie koláčov na občerstvenie. Srdečne vás na posedenie pozývame každú nedeľu po hlavných službách Božích v budove Farského úradu na Konventnej 11. Je to príležitosť porozprávať a spoznať sa navzájom. Ak by ste sa aj vy chceli podeliť o koláč, zapíšte sa do tabuľky Prinesiem koláč alebo kontaktujte Michaelu Kušnierikovú.

Pozývame na Diskusiu nad Bibliou s témou Keď samoliečba duše nefunguje vo štvrtok 2.3.2023 o 18:00 hod. na Konventnej ulici č. 11 (farský úrad). Pevná vôľa všetko zdolá. Naozaj? Aj duševné trápenie a závislosť? Pomáha hanba? Tvrdosť na seba? Pohľad do minulosti, do detstva? Príďte počúvať a spoločne premýšľať o tom, ako vystužiť dušu, ako sa o ňu starať, keď sa trápi. Aj o tom, ako so závislosťou žiť a nepoddať sa. Budeme sa rozprávať s Petrou Hofierkovou, ktorá je jednou z koordinátoriek projektu Spolutvorba Ligy za duševné zdravie. Ak máte k podujatiu otázky, kontaktujte moderátorku Michaelu Kušnierikovú.

Stretnutia mladých ľudí po konfirmácii, otvorené pre tínedžerov aj starších, sa konajú dvakrát mesačne. Ak sa chcete pridať, budeme sa tešiť. Ak máte otázky, kontaktuje nás na michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210.

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

Kontakty a QR kódy nájdete v pdf verzii bulletinu na stiahnutie.