Bulletin 26.3.2023 – 5. pôstna nedeľa + služby Božie počas Veľkej noci

Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. Mt 20, 28

Musí láska rešpektovať? je témou Diskusie nad Bibliou 27.3.2023 o 18:00 hod. na Konventnej ulici 11 (farský úrad). Hosťami Michaely Kušnierikovej budú Petra Bírová a Róbert Bezák.

Nielen podľa Hawkinga je teológia zbytočná. Ak si to nemyslíte, alebo si to chcete aspoň overiť, príďte na Biblickú hodinu pri čaji. O nebi a pekle budeme hovoriť 30. marca o 18:00 hod. v budove Hospodárskej správy na Konventnej 14. Pre viac informácií kontaktujte Michaelu Kušnierikovú.

Pozvanie na občerstvenie
Srdečne všetkých pozývame na malé občerstvenie pri káve a koláči vždy v nedeľu po hlavných službách Božích v budove Farského úradu na Konventnej 11. Je to príležitosť porozprávať a spoznať sa navzájom.
Ak by ste sa aj vy chceli podeliť o koláč, zapíšte sa do tabuľky Prinesiem koláč alebo kontaktujte Michaelu Kušnierikovú (michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210.)

Hľadáme ochotných bratov a sestry, ktorí by chceli navariť teplé jedlo pre ľudí bez domova alebo by mohli jedlo previezť autom z Konventnej na Mýtnu. Každý liter pomôže. Môžete tiež prispieť na Pomoc ľuďom v núdzi, z ktorého sa prispieva aj na suroviny pre prípravu jedla. Bližšie informácie na tel. čísle: 0910 683 873 (Ivica Szadváriová).

Stretnutia mladých ľudí po konfirmácii, pre tínedžerov aj starších, sa konajú dvakrát mesačne. Ak sa chcete pridať, píšte na WhatsApp Michaele Kušnierikovej.

V nedeľu 26.3 2023 o 17:00 sa uskutoční koncert v Evanjelickom kostole Deutsch Jahrndorf, Rakúsko. V interpretácii súboru BachWerkVokal Salzburg pod vedením Gordona Safari zaznejú Jánove pašie Johanna Sebastiana Bacha. Vstupenky a informácie: Roman Kriszt, (tel. č: +43 664 860 0 966; roman.kriszt@lindeverlag.at)

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

Kontakty a QR kódy nájdete vo verzii bulletinu na stiahnutie.