Bulletin 27.8.2023 – 12. nedeľa po Svätej Trojici

Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, opravdivé právo verne prinášať bude. Iz 42, 3

V júli a auguste sa služby Božie, ani modlitebné stretnutia v stredu nebudú konať.

V duchu najlepších tradícií evanjelických služieb Božích sa v nedeľu 3.9.2023 o 10:00 uskutočnia vo Veľkom kostole Kantátové služby Božie. V rámci nich zaznie v podaní súboru Solamente naturali kantáta J. S. Bacha Du sollt Gott, deinen Herren, Lieben BWV 77, určená na 13. nedeľu po Svätej Trojici.

Pozvanie na občerstvenie
Pozývame všetkých na posedenie pri občerstvení každú nedeľu po hlavných službách Božích v budove farského úradu na Konventnej 11. Môžeme sa porozprávať a spoznať . Ak by ste sa aj vy chceli podeliť o koláč, zapíšte sa do tabuľky Prinesiem koláč.

Kontakty a QR kódy nájdete vo verzii bulletinu na stiahnutie.