Bulletin 29.1.2023 – Posledná nedeľa po Zjavení

Nad tebou vychádza Hospodin a jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Iz 60, 2b

Srdečne vás pozývame na Diskusiu nad Bibliou s témou Keď samoliečba duše nefunguje vo štvrtok 16.2.2023 o 18:00 hod. na Konventnej ulici č. 11 (farský úrad). Pevná vôľa všetko zdolá. Naozaj? Aj duševné trápenie a závislosť? Pomáha hanba? Tvrdosť na seba? Pohľad do minulosti, do detstva?
Príďte počúvať a spoločne premýšľať o tom, ako vystužiť dušu, ako sa o ňu starať, keď sa trápi. Aj o tom, ako so závislosťou žiť a nepoddať sa. Budeme sa rozprávať s Petrou Hofierkovou, ktorá je jednou z koordinátoriek projektu Spolutvorba Ligy za duševné zdravie.

Stretnutia mladých ľudí po konfirmácii, otvorené pre tínedžerov aj starších, sa konajú dvakrát mesačne. Ak sa chcete pridať, budeme sa tešiť. Ak máte otázky, kontaktuje nás na michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210.

Pozvanie na občerstvenie
Srdečne všetkých pozývame na malé občerstvenie pri káve a koláči vždy v nedeľu po hlavných službách Božích v budove Farského úradu na Konventnej 11. Je to príležitosť porozprávať a spoznať sa navzájom.
Ak by ste sa aj vy chceli podeliť o koláč, zapíšte sa do tabuľky Prinesiem koláč alebo kontaktujte Michaelu Kušnierikovú (michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210. )

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

Kontakty a QR kódy nájdete v pdf verzii bulletinu na stiahnutie.