Bulletin 29.10.2023 – 21. nedeľa po Svätej Trojici

Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Ž 46,8

Bulletin 29.10.2023 – 21. nedeľa po Svätej Trojici