Bulletin 3.9.2023 – 13. nedeľa po Svätej Trojici

Kristus hovorí: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Mt 25, 40

V septembri sa služby Božie, ani modlitebné stretnutia v stredu nebudú konať.

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto zvoláva Zborový konvent, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. septembra 2023 o 9.30 v Malom kostole. Návrh programu je uverejnený na www.velkykostol.sk

Pozvanie na občerstvenie
Pozývame všetkých na posedenie pri občerstvení každú nedeľu po hlavných službách Božích v budove farského úradu na Konventnej 11. Môžeme sa porozprávať a spoznať . Ak by ste sa aj vy chceli podeliť o koláč, zapíšte sa do tabuľky Prinesiem koláč.

Kontakty a QR kódy nájdete vo verzii bulletinu na stiahnutie.