Bulletin 30.4.2023 – 3. nedeľa po Veľkej noci

Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové. 2 Kor 5, 17

V nedeľu 14. mája 2023 o 17:00 hod. sa vo Veľkom evanjelickom kostole uskutoční vernisáž výstavy Svetový étos.
O 18:00 budú Ekumenické služby Božie pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii.

Pozvanie na občerstvenie
Pozývame všetkých na posedenie pri občerstvení každú nedeľu po hlavných službách Božích v budove farského úradu na Konventnej 11. Môžeme sa porozprávať a spoznať . Ak by ste sa aj vy chceli podeliť o koláč, zapíšte sa do tabuľky Prinesiem koláč alebo kontaktujte Michaelu Kušnierikovú (michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210.)

Hľadáme ochotných bratov a sestry, ktorí by chceli navariť teplé jedlo pre ľudí bez domova alebo by mohli jedlo previezť autom z Konventnej na Mýtnu. Každý liter pomôže. Môžete tiež prispieť na Pomoc ľuďom v núdzi, z ktorého sa prispieva aj na suroviny pre prípravu jedla. Bližšie informácie na tel. čísle: 0910 683 873 (Ivica Szadváriová).

Stretnutia mladých ľudí po konfirmácií, pre tínedžerov aj starších, sa konajú dvakrát mesačne. Ak sa chcete pridať, píšte na WhatsApp Michaele Kušnierikovej.

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

Kontakty a QR kódy nájdete vo verzii bulletinu na stiahnutie.