Bulletin 31. 12. 2023 – Nedeľa po Vianociach 

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. Iz 54,7

Bulletin vo formáte pdf na stiahnutie