Bulletin 8.1.2023 – 1. nedeľa po Zjavení

Lebo všetci, ktorých vedie Duch Boží, sú Boží synovia. Rímskym 8,14

Pozývame vás na ďalšiu Diskusiu nad Bibliou s témou Keď pomoc Rómom nie je márna dňa 11. 1. 2023 o 18:00 hod na Konventnej 11. Ako pomáhať ľuďom z vylúčených komunít bez toho, aby sme ich patronizovali, oberali o kompetencie a aktivitu? Hosťom bude Kristián Berecz z Cesty mladých, ktorý sa tejto práci dlhodobo venuje.

Medzi ďalšie témy, ktorým sa na diskusiách plánujeme v tomto roku venovať, sú napríklad: ako rozumieť ľuďom s odlišným vnímaním sveta a spracovaním informácií; žiaľ po strate a rozchode; Gotická cesta; zoznamovanie pre 30+; duševné zdravie v nezdravej dobe. V prípade otázok kontaktujte Michaelu Kušnierikovú.

Stretnutia mladých ľudí po konfirmácii, otvorené pre tínedžerov aj starších, sa konajú dvakrát mesačne. Ak sa chcete pridať, budeme sa tešiť. Ak máte otázky, kontaktuje nás na michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210.

V duchu najlepších tradícií evanjelických služieb Božích sa v nedeľu 15. januára 2023 o 10:00 uskutočnia vo Veľkom kostole Kantátové služby Božie. V rámci nich zaznie v podaní súboru Solamente naturali kantáta J. S. Bacha Meine Seufzer, meine Tränen BWV 13, určená na 2. nedeľu po Zjavení.

Pozvanie na občerstvenie
Srdečne všetkých pozývame na malé občerstvenie vždy v nedeľu po hlavných službách Božích v budove CZ na Konventnej 11. Je to príležitosť porozprávať a spoznať sa navzájom. Ďakujeme pani Viere Bajcsyovej, Ľubomíre Kušnierikovej a pánovi Michalovi Pavlíkovi za prípravu koláčov v uplynulých týždňoch. Ak by ste chceli prispieť alebo pomôcť s prípravou na mieste, zapíšte sa do tabuľky Prinesiem koláč alebo kontaktujte Michaelu Kušnierikovú (michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210. )

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

Kontakty a QR kódy nájdete v pdf verzii bulletinu na stiahnutie.