Konvent s voľbou dozorcu Západného dištriktu ECAV

V nedeľu 19. marca 2023 sa uskutoční na záver služieb Božích vo Veľkom kostole o 10:00 hod. volebný konvent s voľbou dozorcu Západného dištriktu ECAV.

Informácie o voľbách (kliknite)

Životopis a osobné stanovisko kandidáta Ing. Petra Synaka (kliknite)