O transrodovosti (odborne, ľudsky a bez predsudkov)

Pozývame.


Podujatie sa koná v rámci projektu LÝCEUM – Laboratórium slobodnej spoločnosti, ktorý bol podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu kultúra.