Služby Božie počas Veľkej noci

6.4. Zelený štvrtok
Malý kostol 18:00 Kušnieriková – so spoveďou a s VP

7.4. Veľký piatok
Veľký kostol 10:00 Ábel – pašie so spoveďou a s VP
Veľký kostol 18:00 Kušnieriková – s VP

8.4. Biela sobota
Malý kostol 18:00 Prostredník – s VP

9.4. Veľkonočná nedeľa
Veľký kostol 10:00 Polcková – s VP
Malý kostol 18:00 Ábel

10.4. Veľkonočný pondelok
Veľký kostol 10:00 Prostredník

Služby Božie v nemeckom a maďarskom jazyku sú v Malom kostole každú nedeľu a na Veľký piatok
9:00 nemecky, 11:30 maďarsky