Štatistické údaje za rok 2022

(podľa stavu k 31. 12. 2022)

POKRSTENÍ
69 chlapcov a 84 dievčat, 1 žena
spolu 154, o 92 viac ako v roku 2021.

KONFIRMOVANÍ
deti: 15, z toho 5 chlapcov a 10 dievčat
dospelí: 8, z toho 5 mužov a 3 ženy
konfirmovaných spolu 23 
o 20 detí menej a o 16 dospelých menej ako v roku 2021

SOBÁŠENÍ
11, evanjelický 1 a krížnych 10
sobášených o 7 dvojíc menej ako v roku 2021 

POCHOVANÍ
73, z toho 39 mužov a 34 žien
čo je o 3 viac ako v roku 2021

VEČERA PÁNOVA
vo VK pristúpilo: 1855 komunikantov, z toho 765 mužov a 1090 žien, o 1226 viac ako v roku 2021
v MK pristúpilo: 492 komunikantov, z toho 193 mužov a 299 žien, o 404 viac ako v roku 2021