Súťaž: Nie som rasista/rasistka, ale… – termín predĺžený do 26.3.2023

Evanjelický cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto vyhlasuje prvý ročník študentskej literárnej súťaže s témou ľudských práv.

Zasadzovanie sa za dodržiavanie ľudských práv pre každého človeka bez rozdielu farby pleti, národnosti, náboženstva, sexuálnej orientácii či rodovej identity je podstatnou súčasťou poslania Cirkevného zboru. S cieľom podnietiť mladých ľudí k citlivému vnímaniu nebezpečných, život ohrozujúcich prejavov nenávisti a znevažovania ľudí pre ich inakosť, vyhlasujeme túto študentskú literárnu súťaž.

Záštitu nad súťažou prevzal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Súťaž sa realizuje v rámci projektu „LÝCEUM – Laboratórium slobodnej spoločnosti“ s podporou nadácie „Stiftung gegen Rassismus“ v Nemecku.

Všetky informácie o súťaži nájdete na http://www.velkykostol.sk/sutaz/

pôvodne vložené 13.2.2023