Výročný zborový konvent bude 18.3.2022

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto zvoláva výročný zborový konvent, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. marca 2023 o 10:00 v Malom kostole na Panenskej ulici. Návrh programu konventu a materiály k rokovaniu budú k dispozícii v kostoloch, na Farskom úrade a na www.velkykostol.sk.

Výročná správa o činnosti cirkevného zboru za rok 2022, záverečný účet za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 je zverejnený v sekcii Dokumenty (kliknite).