Zborový konvent, 21.5.2023

V nedeľu 21. mája sa na záver služieb Božích vo Veľkom kostole o 10:00 hod. uskutoční Zborový konvent.

Program: 

1. Zmena čl. 5, bod 5.3 v Štatúte Cirkevného zboru.

2. Uznesenie zborového presbyterstva k voľbám farárok na druhé volebné obdobie.