Zborový konvent 9.9.2023

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto zvoláva Zborový konvent, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. septembra 2023 o 9.30 v Malom kostole.

Návrh programu
1. Zmena rozpočtu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto na rok 2023 v súvislosti s projektom “LÝCEUM – Laboratórium otvorenej spoločnosti“
2. Návrh zámeru prípravy predaja budovy Panenská 27.