Archives for 2024

BULLETIN 19. 5. 2024 – 1. slávnosť svätodušná

Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojim Duchom – hovorí Hospodin mocností. Zach 4,6

Bulletin vo formáte pdf

BULLETIN 12. 5. 2024 – Nedeľa po vstúpení

A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. J 12, 32

Bulletin vo formáte pdf