BULLETIN 14. 1. 2024 – 2. nedeľa po Zjavení

Veď z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. J 1, 16

bulletin vo formáte pdf