BULLETIN 21. 1. 2024 – 3. nedeľa po Zjavení

A mnohí budú prichádzať od východu, západu i juhu, a budú stolovať v Božom kráľovstve. Lk 13,29

bulletin vo formáte pdf