BULLETIN 24. 3. 2024 – 6. nedeľa v pôstnom období

Syn človeka musí byť povýšený, aby každý, kto verí v neho, mal večný život.
J 3,14-15

Bulletin vo formáte pdf