BULLETIN 25. 2. 2024 – 2. nedeľa v pôstnom období

Ó Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť; lebo tie sú od vekov. Ž 25,6

Bulletin vo formáte pdf