BULLETIN 28. 4. 2024 – 4. nedeľa po Veľkej noci

Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci. Ž 98,1

Bulletin vo formáte pdf

Volebný konvent v nedeľu 5.5.2024 na záver služieb Božích o 10.00 vo Veľkom kostole – ČÍTAŤ VIAC >