BULLETIN 30. 6. 2024 – 5. nedeľa po Svätej Trojici

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru.
A to nie sami zo seba; je to dar Boží.
Ef 2, 8

Bulletin vo formáte PDF