BULLETIN 4. 2. 2024 – Nedeľa po Deviatniku

Dnes, ak počujete Jeho hlas nezatvrdzujte si srdcia. Židom 3, 15

Bulletin vo formáte pdf