BULLETIN 5. 5. 2024 – 5. nedeľa po Veľkej noci

Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu
a neodňal mi svoju milosť!
Ž 66, 20

Bulletin vo formáte pdf