BULLETIN 7. 7. 2024 – 6. nedeľa po Svätej Trojici

Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ,
ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil,
povolal som ťa tvojím menom; môj si ty!
Iz 43, 1

Bulletin vo formáte PDF