Materiály k Výročnému konventu 10.3.2024

Materiály na konvent

Výročná správa

Záverečný účet a rozpočet

Hospodársky výsledok za rok 2023 – Záverečný účet – rozpočet

Hospodársky výsledok za rok 2023 – Záverečný účet, milodary