Volebný konvent v nedeľu 5.5.2024 na záver služieb Božích o 10.00 vo Veľkom kostole

V nedeľu 5.5.2024 sa na záver služieb Božích o 10:00 hod. vo Veľkom kostole uskutoční volebný konvent k voľbám biskupa Západného dištriktu ECAV a seniorálneho dozorcu Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku.

Bližšie informácie k voľbám biskupa Západného dištriktu: https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/volby-biskupa-zd-ecav

K voľbám seniorálneho dozorcu BAS:

Kandidačná porada predsedníctiev cirkevných zborov zostavila dňa 17.4.2024 v Modre-Kráľovej kandidátku na voľby člena predsedníctva Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku – seniorálneho dozorcu

(kandidáti sú uvedení v abecednom poradí)

  1. Mgr. Cipciar Vladimír
  2. RNDr. Ševčovičová Zuzana

Osobné stanoviská kandidátov:

Mgr. Cipciar Vladimír – ČÍTAŤ VIAC >

RNDr. Ševčovičová Zuzana – ČÍTAŤ VIAC >