Aktivity

Pre deti

Besiedky
Detské služby Božie
Tvorivé dielne
Letné tábory

Pre mládež

Mládežnícke skupinky
Dorastové skupinky
Výlety
Stopka

Pre dospelých

Biblické hodiny
Prednášky
Výlety
Stretnutia v záhrade

Pre seniorov

Stretnutia seniorov
Prednášky
Biblické hodiny