Pre deti

Detské služby Božie – archív online dielov

Detské služby Božie

Konajú sa spravidla v prvú nedeľu v mesiaci ako večerné služby Božie v Malom kostole. Poriadok Služieb Božích aj kázeň Božieho slova je prispôsobená detským poslucháčom.

Tvorivé dielne

Vždy jednu sobotu v mesiaci ponúkame pre deti v Starom lýceu  tvorivé dielne, kde si môžu vyrobiť ozdobné, či darčekové predmety. Tvorivé dielne vedie Lucia Stohlová. Okrem zadania tvorivých úloh a kreatívneho vnímania biblickej zvesti tu deti nájdu aj priestor pre spev, či hru.

Ďalšie aktivity pre deti

Pri organizácii ďalších tvorivých aktivít spolupracujeme s Evanjelickou základnou školou. Jej žiaci pripravujú napríklad predvianočný bazár, kde predávajú vlastnoručne vyrobené darčeky.

Cez prázdniny pripravujeme pre deti aj denné letné tábory. Aktuálne informácie sú dostupné na farských úradoch, alebo u zborových farárok.

Ako sa môžete zapojiť Vy?

  • priveďte deti na niektoré zo stretnutí, ktoré pre ne organizujeme. Pre aktuálne informácie sledujte sekciu Aktuality na našej stránke, alebo našu stránku na Facebooku
  • pravidelným finančným príspevkom na aktivity pre deti na účet nášho zboru: Tatrabanka 292 8868 076 / 1100 (pri každom príspevku prosíme uveďte účel, na ktorý má byť použitý)