Pre deti

Detské služby Božie

Detské služby Božie sa konajú spravidla dvakrát mesačne o 16:00 v Malom kostole. Ich poriadok aj kázeň Božieho slova je prispôsobená detským poslucháčom. Dátumy a témy sú vždy v aktuálnom zborovom bulletine.

Pre informácie o ďalších aktivitách pre deti kontaktujte zborovú farárku Mgr. Eriku Sokola: erika.sokola@velkykostol.sk

Archív online dielov detských služieb Božích

Ďalšie aktivity pre deti

Pri organizácii ďalších tvorivých aktivít spolupracujeme s Evanjelickou základnou školou. Jej žiaci pripravujú napríklad predvianočný bazár, kde predávajú vlastnoručne vyrobené darčeky.

Cez prázdniny pripravujeme pre deti aj denné letné tábory. Aktuálne informácie sú dostupné na farských úradoch, alebo u zborových farárok.

Ako sa môžete zapojiť Vy?

  • priveďte deti na niektoré zo stretnutí, ktoré pre ne organizujeme. Pre aktuálne informácie sledujte sekciu Aktuality na našej stránke, alebo našu stránku na Facebooku
  • pravidelným finančným príspevkom na aktivity pre deti na účet nášho zboru: Tatrabanka 292 8868 076 / 1100 (pri každom príspevku prosíme uveďte účel, na ktorý má byť použitý)