Pre dospelých

Nároky, ktorým je väčšina ľudí v produktívnom veku vystavená v rodine i zamestnaní, sa môžu napĺňať len vtedy, ak majú kde čerpať motiváciu, radosť a zmysel.

Pre dospelých ponúka náš Cirkevný zbor najmä biblické hodiny, prednášky a výlety. Biblické hodiny poskytujú prostredníctvom odborného výkladu priestor na hlbšie štúdium Biblie. Poslucháči majú možnosť formulovať svoje otázky a spoločne diskutovať.

Biblické hodiny

Sa konajú každú stredu v mesiaci o 17:30 hod. v Starom Lýceu. Pod vedením vedúceho katedry Novej zmluvy na EBF UK Doc. Františka Ábela, PhD, sa preberajú jednotlivé časti Písma.

Biblické hodiny v maďarskom jazyku

Biblické hodiny v maďarčine prebiehajú pod vedením sestry farárky Eriky Sokola každý utorok o 16:00 v sieni na Konventnej 11.

Prednášky

Príležitostne (informácie o konaní sú aktuálne uverejňované v bulletine) pripravujeme verejné prednášky na tému významných udalostí a osobností slovenskej histórie, kultúry, evanjelickej cirkvi.
Náš zbor pri organizovaní prednášok spolupracuje aj s ďalšími organizáciami, ako sú:

  • Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského
  • Spolok slovenských žien Živena
  • jednotlivcami z nášho i z iných zborov, pôsobiacich v akademickej, kultúrnej či inej oblasti

Ako sa môžete zapojiť Vy?

  • svojou účasťou na biblických hodinách alebo sa zúčastnite niektorej z prednášok  či niektorého z organizovaných výletov
  • aktuálne informácie nájdete v sekcii Aktuality na našej stránke, alebo našu stránku na Facebooku
  • ak chcete zorganizovať či poskytnúť pre členov nášho zboru prednášku či seminár, kontaktuje prosím doc. Mgr. Františka Ábela, PhD.
  • ak chcete nejaký výlet zorganizovať pre členov nášho zboru, kontaktuje prosím Stohlovú (tel.: 54413031, e–mail hospodarskasprava@velkykostol.sk)