Pre mládež

Mladí ľudia nášho zboru sa pravidelne stretávajú v Starom lýceu vo viacerých skupinách:

  • mladší dorast — Konfidor — v piatok o 16:00 hod.
  • starší dorast — Kondor — vo štvrtok o 16:30 hod.
  • mládež — v sobotu o 17:00 hod.

Skupinky

Mladší dorast a starší dorast sa stretávajú pod vedením sestry farárky Eriky Sokola. Mladí ľudia sem prichádzajú diskutovať na rôzne témy, prípadne si zahrať divadlo podľa biblických príbehov. Skupina organizuje aj mnohé ďalšie podujatia, ako sú víkendové stretnutia, športové aktivity, alebo charitatívne akcie (napríklad vianočný spev pre postihnuté deti z Detského diagnostického ústavu).

Skupina pre mládež je zameraná na “staršiu mládež” a tiež všetkých mladých duchom. Vedie ju sestra farárka Erika Sokola pravidelne každú sobotu o 17:00 v Starom lýceu. Okrem diskusií na stretnutiach si mládež organizuje aj ďalšie aktivity, týkajúce sa bohoslužobného a vnútromisijného života. Mnohí mládežníci sa zapájajú do celkom prozaických prác na brigádach a zabezpečovaní priebehu rôznych stretnutí. Aktuálne informácie o témach stretnutí sledujte na https://www.facebook.com/starelyceum.

Skupiny pre dorast a mládež pravidelne organizujú jedno či viacdňové spoločné výlety alebo víkendové akcie.

Ako sa môžete zapojiť Vy?

  • svojou účasťou na aktivitách niektorej zo skupín
  • aktuálne informácie nájdete v sekcii Aktuality na našej stránke, alebo našu stránku na Facebooku
  • pravidelným finančným príspevkom na aktivity mládeže na účet nášho zboru: Tatrabanka 292 8868 076 / 1100 (pri každom príspevku prosíme uveďte účel, na ktorý má byť použitý)