Pre seniorov

Naši seniori sa stretávajú každý utorok (okrem mesiacov júl–august) v Starom Lýceu (9:15 hod. Pamäťové cvičenia, 10:00 hod. Pohybové cvičenia). Príležitostne pre nich pripravujeme popoludnia pri káve a čaji, kde majú možnosť diskutovať s pozvanými hosťami o zaujímavých témach.

Pri našom cirkevnom zbore pôsobí aj Agentúra opatrovateľskej starostlivosti Simeon, ktorá poskytuje svoje terénne opatrovateľské služby v domácom prostredí klientov.

Ako sa môžete zapojiť Vy?

  • svojou účasťou na stretnutiach pre seniorov:
    • ako účastník
    • ako lektor s prednáškou na zaujímavú tému
  • pravidelným finančným príspevkom na aktivity Agentúry opatrovateľskej starostlivosti Simeon na účet nášho zboru: Tatrabanka 292 8868 076 / 1100 (pri každom príspevku prosíme uveďte účel, na ktorý má byť použitý)
  • dobrovoľnou prácou — poskytovaním opatrovateľskej starostlivosti či inej pomoci priamo v domácnosti klientov AOS Simeon