Anna Polcková: Kázeň na 23. nedeľu po ST, 12.11.2023

Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Mt 5, 9

Kázeň vo formáte pdf