Ekumenické služby Božie pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii, 16.5.2021

Oslovenie – Anna Polcková

Kázeň Karla Müllera

Kázeň Františka Ábela


Video:

Modlitba – Erika Sokola

Bože náš, ďakujeme Ti za dar života. Za radosť a krásu, ktorú môžeme vnímať, cítiť, prežívať, dávať a prijímať. Za originalitu a jedinečnosť, ale aj pestrosť a rozmanitosť, ktorá je v každom z nás. Bože, Ty nás dobre poznáš, vieš, akí sme a vieš, čo riešime. Vieš, čo nami hýbe. Vidíš, akí sme citliví ale aj zápasiaci. Milujúci ale aj odmietaní. Odvážni ale aj plní strachu. Prosíme, daj nám viac odvahy a otvorenosti. Daj nám viac lásky voči ľuďom inej sexuálnej orientácie. Prosíme, zmeň náš pohľad. Pomôž nám druhému človeku rozumieť, prijímať ho a milovať. Pomôž nám spoznať každý rozdiel a inakosť ako obohatenie pre naše životy. Pomôž nám vyjadriť podporu všetkým ľuďom, ktorých spoločnosť či jednotlivci z rôznych dôvodov vytláčajú na okraj. Daj nám silu a odvahu postaviť sa proti útlaku voči ľuďom, ktorí žijú v strachu, ktorí sú obeťou nenávisti, odsudzovania, posudzovania, výsmechu, násilia, diskriminácie či prenasledovania. Pomôž nám tu byť pre tých, ktorí trpia na základe svojej rodovej identity alebo sexuálnej orientácie. Uč nás vzájomnému rešpektu a úcte, dôvere, zodpovednosti a akceptácii. Pomôž nám v spoločnosti, v cirkevných spoločenstvách, v zamestnaniach, v školách, v rodinách vytvárať bezpečné prostredie, kde sa bude každý bez rozdielu cítiť dobre. Kde ľudia nebudú cítiť strach z toho, že sú odmietnutí. Kde bude každý prichádzať s radosťou, pretože bude cítiť prijatie a rešpekt. Bože, daj nám silu k tomu, aby sme sa nevzdávali pomoci a ochoty urobiť maximum pre dobro druhého. Pomôž nám podieľať sa na tom, aby sa ukončila homofóbia, transfóbia a všetky formy diskriminácie a nenávisti. Nech máme snahu učiť sa a rásť spolu v láske, ktorá chráni, dvíha, posilňuje a dáva nádej. Bože, ukáž nám cestu, ako urobiť tento svet lepším a bezpečnejším pre všetkých. Amen