Erika Sokola: Kázeň na 6. nedeľu v pôstnom období. Kvetná nedeľa Palmarum 24.3.2024

Kázeň vo formáte pdf