Erika Sokola: Kázeň na závierku občianskeho roka

V tvojej ruke je môj čas. Žalm 31, 16a

kázeň vo formáte pdf