František Ábel: Kázeň na 5. nedeľu v pôstnom období. Smrtná nedeľa Iudica 17.3.2024

Kázeň vo formáte pdf