František Ábel: Kázeň na Nový rok, Obrezanie Krista Pána

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. Hebrejom 13,8

kázeň vo formáte pdf