Organy vo Veľkom a Malom kostole

Organ vo Veľkom kostole

Prvý organ vo Veľkom kostole bol postavený bratislavským organárom Karolom Janischekom v roku 1776 a slúžil svojmu účelu do roku 1839. Dňa 13. októbra 1839 sa konala posviacka organa postaveného viedenským organárom G. Deutschmannom. Organ mal 27 znejúcich registrov (1 602 píšťal). Koncom prvej svetovej vojny boli zrekvirované prospektové píšťaly organa. Po vojne sa do obnovy organa peniaze neinvestovali, a tak postupne chátral.

Začiatkom 20. rokov začal cirkevný zbor pod vedením seniora Dr. Schmidta venovať hudobnému životu mimoriadnu pozornosť. Miesto organistu bolo obsadené zahraničným hudobníkom Gustavom Rhodesom, žiakom svetoznámeho organistu prof. Sittarda z Hamburgu. G. Rhodes vypracoval návrh nového organa, ktorý postavila firma Rieger z Krnova v roku 1923. Slávnostné posvätenie nového nástroja bolo 20. januára 1924. V ten istý deň bol aj prvý organový koncert, na ktorom hral prof. Sittard.

Organ stál na tú dobu obrovskú sumu 400 000 korún (pre porovnanie: rozpočet na stavbu organa vo Františkánskom kostole v tomto období bol 100 000 korún). Stavbu nového organa umožnil aj nevídaný milodar súrodencov Schwanzer, ktorí prispeli sumou 200 000 korún. Nad hracím stolom organa je pamätná doska s textom:

DER DEUTSCHEN EVANGELISCHEN KIRCHE A. B. ZU PRESSBURG ZUR EHRE GOTTES UND ZUR ERBAUUNG DER GEMEINDE GEWIDMET VON DEN GESCHWISTERN SCHWANZER 1923.

Organ vo Veľkom evanjelickom chráme na Panenskej je štvormanuálový, 62 registrový (4 787 píšťal). Je umiestnený v jedinej skrini s rozmermi 935 cm x 480 cm. V rámci jednotlivých manuálov a pedálu sú registre rozdelené na 10 pneumatických kuželkových vzdušníc. Traktúry (hracia aj registrová) sú pneumatické — tlakové. Organ sa ovláda z hracieho stola, zabudovaného do čelnej steny sokla organa. Prekvapuje veľkým rozsahom manuálových a pedálovej klaviatúry. Rozsahy manuálových klaviatúr sú C–C4 = 61 klávesov, rozsah pedálu je C–g´ = 32 klávesov. Na Slovensku bol prvým organom s tak veľkými rozsahmi. Nástroj je vybavený veľkým množstvom spojok a pomocných zariadení, ktoré mali dokumentovať technickú vyspelosť organárstva.

Do konca druhej svetovej vojny plnil organ pre Bratislavu úlohu dôležitého koncertného nástroja. Pamätné sú organové koncerty Kurta Freitaga, kantora Veľkého kostola. V ďalšom období — minimálne od konca šesťdesiatych rokov bol kvôli chýbajúcej odbornej starostlivosti stále v horšom stave. Štyri najväčšie prospektové píšťaly sa pod vlastnou váhou zborili a museli byť z bezpečnostných dôvodov vybrané, organ bol enormne znečistený, rozladený, časť píšťal nehrala, IV. manuál bol nefunkčný.

Na návrh prof. Michalku sa prikročilo v roku 1992 k náročnej generálnej oprave, v rámci ktorej sa nástroj dôsledne obnovil do pôvodnej podoby. Opravu realizovala bratislavská firma Mayer. Organ bol znovu posvätený 18. apríla 1993.

V roku 2010 boli spozorované nebezpečné deformácie prospektových píšťal. Pri nalomení hociktorej z veľkých píšťal hrozilo jej zrútenie do píšťalového fondu, čo by malo za následok obrovské škody. V tomto roku teda začali prípravy na opravu organa.
Cirkevný zbor poveril vykonaním opravy firmu Rieger Orgelbau z Rakúska (návrhy na opravu predložili 3 popredné európske organové firmy). Všetky najväčšie píšťaly sa vybrali, nohy píšťal sa odletovali a telá píšťal sa opatrili manžetami vyhotovenými vo fabrike. Následne sa nohy a telá píšťal spojili a vrátili do organu. Súčasne sa zabudoval vo výške lábií nový držiak na píšťaly, ktorý zabezpečí potrebnú stabilitu. Opravené a vrátené píšťaly boli znovu naintonované a naladené. Samotná oprava organa vo Veľkom kostole prebehla v dňoch 9.–26. januára 2012.
Fotodokumentácia z opravy organa v roku 2012

Už pri príprave tejto akcie sa uvažovalo o možnosti spojiť ju s generálnym čistením organa. Generálne čistenie organa je potrebné robiť minimálne raz za desať rokov. Je predpokladom pre technické a zvukové fungovanie organa a predchádza vzniku závažnejších porúch. Posledné takéto čistenie sa uskutočnilo pri generálnej oprave v roku 1993.
V nedeľu Cantate, 6.mája 2012 bola zahájená zbierka na generálne čistenie organu, ktoré by sme chceli realizovať k 90. výročiu posviacky organu (20. január 2014). Na prijímanie milodarov na tento účel  slúži maketa drevenej organovej píšťaly, ktorú vyhotovil  organár Ján Valovič. Vopred ďakujeme za všetky príspevky.
V utorok 1. júla 2014 sme s Božou pomocou začali realizovať generálne čistenie organa vo Veľkom kostole. Predpokladaný termín ukončenia prvej etapy prác je polovica októbra 2014. V tomto období sa postupne demontuje píšťalový fond jednotlivých manuálov a pedálu, každá píšťala sa špeciálne vyčistí, v prípade potreby opraví, vloží späť a nakoniec sa umelecky naintonuje a naladí.

Organ vo Veľkom kostole patrí aj v súčasnosti, počtom registrov, medzi najväčšie na Slovensku a má už aj veľkú pamiatkovú hodnotu. Preto bol zapísaný do ústredného zoznamu pamiatok SR. O mimoriadnej hodnote organa vo Veľkom kostole svedčia vyjadrenia početných prominentných organistov z Európy i z USA, ktorí na organe hrali na koncertoch, alebo pri návšteve Bratislavy. Na jeseň roku 2012 to bol napríklad prof. O. Latry, jeden z najvýznamnejších súčasných svetových organistov, v súčasnosti titulárny organista Notre Dame v Paríži.

Slávnosť 90. výročia posvätenia organa vo Veľkom kostole

Dispozícia organa ve Veľkom kostole

Organ v Malom kostole

Organ v Malom kostole postavil v roku 1878 organár Martin Šaško z Brezovej pod Bradlom. Nástroj prestaval po 1. svetovej vojne pravdepodobne bratislavský organár Konštantín Bednár (literatúra uvádza, že prestavbu robil okolo roku 1928). Upravil dispozíciu, na manuál pridal jeden register (na mechanickej kuželkovej vzdušnici), rozšíril rozsah pedálu na C–d1 = 27 klávesov a tónov a zmenil pedálovú spojku.
Literatúra spomína ešte opravu v roku 1944, ktorú realizoval Štefan Markušič. Ďalšie opravy boli vykonané v roku 1978 (M. Mayer a I. Szabó) a v roku 1994 (Marian Mayer).

Jednomanuálový organ s pedálom má rozsah manuálu C–f3 chromaticky, 54 klávesov a tónov, normálna farba klaviatúry, obloženie dlhších klávesov je kostené (v strednej polohe nepôvodné). Pedál mal tónový aj klávesový rozsah C–f = 18 klávesov a tónov. V súčasnosti je klávesový aj tónový rozsah pedálu C–d1. Vzdušnice sú zásuvkové, vzdušnica pedálu v rozsahu fis–d1 a vzdušnica pre jeden pridaný manuálový register sú mechanické kuželkové.

Dispozícia organa v Malom kostole