Kázeň na 1. nedeľu po Svätej Trojici, 11.6.2023

František Ábel

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie