Kázeň na 1. slávnosť vianočnú

Oslovenie a generálny úvod: Anna Polcková, Kázeň: Erika Sokola – 25.12.2020

Nahrávka
https://soundcloud.com/user-469034317/1-sviatok-vianocny-biblicke-texty-oslovenie-kazen-a-modlitby

Nahrávka – Vianočné oratórium J. S. Bacha – 2. časť – Solamente naturali
https://soundcloud.com/user-469034317/johann-sebastian-bach-weihnachts-oratorium-bwv-248-2