Kázeň na 10. nedeľu po Svätej Trojici (Kajúcu), 13.8.2023

František Ábel

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie