Kázeň na 12. nedeľu po Svätej Trojici, 27.8.2023

Erika Sokola

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie