Kázeň na 15. nedeľu po Svätej Trojici, 17.9.2023

František Ábel

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie