Kázeň na 17. nedeľu po ST, Poďakovanie za úrody, 1.10.2023

Martin Dutzmann

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie