Dialogická kázeň na 18. nedeľu po ST, 16.10.2022 (110. výročie narodenia Jána Michalka)

František Ábel a Ján Vladimír Michalko

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie

Oslovenie – Anna Polcková