Kázeň na 20. nedeľu po Svätej Trojici / Pamiatku reformácie

František Ábel
25.10.2020, Veľký kostol

Nahrávka kázne a kantáty J. S. Bacha Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80 určenej na Slávnosť Pamiatky reformácie v podaní Solamente naturali:
https://soundcloud.com/user-469034317/pamiatka-reformacie-kantata

Verzia na stiahnutie: