Kázeň na 3. nedeľu po VN, 30.4.2023

František Ábel

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie